Logowanie do panelu

Trwa logowanie...

Aktualizacja zgód

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy o zaktualizowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Novem sp. z o.o. w celu prowadzenia współpracy w zakresie reklamy i marketingu internetowego, przesyłania informacji, najmu powierzchni reklamowej, ale także określenia preferencji co do zakresu współpracy lub określenia potencjału współpracy.

  Administrator danych osobowych:
  Novem sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. XX Pijarów 5, kod pocztowy 31-466.

  W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przesył danych poza obszar Unii Europejskiej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych.
  Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i politykami Novem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  Odbiorcy danych osobowych:
  Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Novem oraz podmioty, którym podanie danych osobowych jest niezbędne do wykorzystywania narzędzi i aplikacji koniecznych przy świadczeniu usługi.
  Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, na ich wyraźny wniosek i w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem.

  Okres przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną pseudonimizowane. Mam świadomość, że administrator danych może zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami lub w celu prowadzenia rozliczeń finansowych i ochrony prawnej przed potencjalnymi roszczeniami.
  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  Zgoda udzielana jest dobrowolnie, a przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zerwaniem umowy, co wiąże się z zaprzestaniem świadczenia usług pomiędzy mną a Novem.
  Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo żądać od administratora udzielenia dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie prawa przedstawione w niniejszej zgodzie mogą być egzekwowane przeze mnie, za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi na adres kontakt@novem.pl.
Dziękujemy
Trwa wylogowywanie...
 1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Novem sp. z o.o. w celu otrzymywania powiadomień o nowych kampaniach, zmianach w trwających kampaniach, informacji marketingowych, newsletterów i ofert.

  Administrator danych osobowych:
  Novem sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. XX Pijarów 5, kod pocztowy 31-466.

  W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przesył danych poza obszar Unii Europejskiej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych.
  Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i politykami Novem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  Odbiorcy danych osobowych: Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Novem oraz podmioty, którym podanie danych osobowych jest niezbędne do wykorzystywania narzędzi i aplikacji koniecznych przy świadczeniu usługi.
  Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, na ich wyraźny wniosek i w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem.

  Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną spseudonimizowane. Mam świadomość, że administrator danych może jednak zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu ochrony prawnej przed potencjalnymi roszczeniami.
  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  Zgoda udzielana jest dobrowolnie, a przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych.
  Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo żądać od administratora udzielenia dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie prawa przedstawione w niniejszej zgodzie mogą być egzekwowane przeze mnie, za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi na adres kontakt@novem.pl.
Dziękujemy
Trwa logowanie...